INVESTALK by INVESTING.in.th

INVESTALK EP #6 — Humble Trader Diary อ่านอะไร

December 1, 2019

ใครที่ติดตามแฟนเพจ Humble Trader Diary จะรู้ว่าเขามีความเชี่ยวชาญ (จนแทบจะคลั่งไคล้) ในศาสตร์ของการเลือกหุ้นแบบผสมเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่ารู้ลึกรู้จริง และยังอัปเดตความรู้ด้านการลงทุนสายผสมให้ได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ มาดูกันว่าหนังสือหุ้นอะไรที่เขาอ่าน และที่สำคัญที่สุด เขาเอามาใช้ลงทุนจริงๆ ได้อย่างไร ติดตามได้ที่พอดแคสต์นี้เลยครับ